Phạt 1 thương lái Trung Quốc mua thanh long trái phép

Đài Loan bật cửa trở lại cùng que long Việt Nam

Sầu riêng, que long tăng ví nhờ vả Trung Quốc “ăn” giàu

Thanh Long xuất qua Trung Quốc có ví bao lăm?

Phạt 1 thương lái Trung Quốc mua que long trái phép - 1

UBND Huyện Hàm Thuận Nam lỡ phát hành chính đơn yêu thương lái Trung Quố thu mua que long quả phép.

Ngày 17/11, UBND huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) lỡ ra quyết toan xử phát vi phạm hành chính đối xử cùng ông Zhou Zhi Ping (Quốc ngoẻo Trung Quốc) mạng tiền 25 triệu cùng và ngoẻo thâu 5 tấn que long có trị ví 50 triệu cùng. Nguyên nhân dịp do ông nào có vi phạm tới việc người nước ngoài hoạt động quả phép trên bờ cõi Việt Nam.

Trước đấy, Đoàn rà liên ngành tổ chức rà đối xử cùng danh thiếp tổ chức cá nhân dịp chủ nghĩa người nước ngoài qua sang nhượng nhà cáu, đầu tư sản xuất, kinh dinh quả luật pháptrên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam (gọi tắt là Đoàn rà 2167). Đoàn nhỉ phát hiện ông Zhou Zhi Ping mượn lại kho xưởng Công ty TNHH thu mua que long Khánh Trâm ở thôn Phú Lộc, xã Hàm Cường và trực tiếp thu mua, sơ chế, đấyng bọc quả que long chẳng đúng quy toan luật pháp.

Tại thì chấm rà, tang chứng 5 tấn que long thành phẩm, đặt đấyng trong suốt 250 áo quan danh thiếp cán loại 20kg/áo quan và có mác hoàn toàn cọ tiếng nước ngoài đặt xuất khẩu.