Dịch vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp VITAX

Quyết toán thuế là công việc bắt buộc của một doanh nghiệp sau một thời gian thành lập. Tuy nhiên, để thực hiện một cách chính xác, kịp thời nghiệp vụ quyết toán thuế trên không phải doanh nghiệp nào cũng được. Trong trường hợp bạn muốn tìm một dịch vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp để giúp bạn thực hiện quyết toán thuế thì hãy liên hệ với dịch vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp VITAX, họ sẽ làm cho bạn hài lòng với lựa chọn của mình. Trong bài viết này, chúng tôi xin cung cấp thêm cho bạn một số thông tin về dịch vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp VITAX để bạn hiểu rõ hơn về dịch vụ này nhé.

1. Một số khó khăn doanh nghiệp thường gặp phải khi quyết toán thuế hiện nay

 • Hóa đơn, chứng từ sắp xếp chưa khoa học, mất mát, thiếu sót dẫn tơi việc thiếu sự logic giữa các bút toán khi lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế đã nộp.
 • Sổ sách kế toán, các báo cáo đã lập không trùng khớp với chứng từ thực tế hoặc có nhưng không đúng theo quy định của cơ quan thuế.
 • Chưa nắm chắc về chuẩn mực, nghiệp vụ kế toán, thiếu nhân sự có trình độ, kinh nghiệm dẫn tới những sai sót trong hệ thông sổ sách, phát sinh nhiều vướng mắc, sai phạm về thuế gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp.

2. Nội dung thực hiện các công việc của dich vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp VITAX

2.1. Phân loại, kiểm tra chứng từ trước khi quyết toán thuế

 • Phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ kế toán.
 • Nhận chứng từ của doanh nghiệp về để thực hiện công việc.
 • Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định tránh rủi ro khi quyết toán thuế.
 • Lập các chứng từ kế toán theo quy định của Bộ Tài Chính.
 • Lập các chứng từ nhập, xuất, thu, chi căn cứ từ chứng từ gốc.
 • Lập các chứng từ ngân hàng liên quan, các phiếu kế toán khác.
 • Lập các văn bản, giấy tờ, hợp đồng thủ tục hành chính để làm chặt chẽ tính hợp lệ của chứng từ gốc.
 • Lưu giữ bộ chứng từ hoàn chỉnh đảm bảo quyết toán thuế.

2.2. Thiết lập hệ thống sổ sách

 • Lập hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bố, khấu hao, lương…
 • Lập hệ thống sổ cái các tài khoản.
 • Lập sổ Nhật ký chung.
 • In bộ sổ sách chứng từ gồm: Bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

2.3. Cân đối lãi, lỗ, phân tích rủi ro

 • Phân tích các rủi ro thuế, kế toán của doanh nghiệp trong quá trình vận hành giao dịch chứng từ kinh doanh, nhằm phòng tránh tối đa thất thoát cho doanh nghiệp.
 • Cân đối hàng hóa, các loại chi phí, lợi nhuận đảm bảo kế hoạch và quyền lợi của doanh nghiệp.

2.4. Hoàn thiện báo cáo, hồ sơ

 • Lập hồ sơ khai thuế GTGT: Tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN năm.
 • Lập quyết toán thuế TNDN: Tờ tạm tính quý, quyết toán năm.
 • Lập báo cáo tài chính năm.
 • Thanh tra thực tế: Ngồi làm việc, giải trình trực tiếp với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.

Trên đây là một số thông tin về dịch vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp VITAX, mong rằng bạn đã hiểu rõ hơn về dịch vụ này. Chúc bạn thành công.