Chi phí đào tạo đối với nhân viên trừ thẳng vào lương được hạch toán như thế nào?

Em chào cô Hồng Trang và các thấy cho trong EDUBELIFE. Em có câu hỏi muốn được giải đáp giúp em với ạ.
Công ty em sếp mới ra thêm 1 khoản chi phí gọi là chi phí đào tạo đối với nhân viên đc nhận vào làm mà chưa có kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Em gọi khoản chi phí này là A. Hàng tháng sẽ trừ vào lương của nhân viên đó tương ứng một khoản A/6. Sẽ khấu trừ vào lương trong vòng 6 tháng. Vậy e hạch toán 1 bút toán là Nợ 242/ có 641,642,627: A
Khi khấu trừ vào lương sẽ hạch toán Nợ 334/ có 242 : A/6
Em làm như vậy có đúng không ạ. Mong thầy cô giúp em với ạ. Em cảm ơn.

Tham khảo: Xuất nhập khẩu

TRẢ LỜI

Cám ơn em đã tin tưởng chia sẻ với EDUBELIFE. Tôi xin có gợi ý nhỏ về phương pháp hạch toán đối với tình huống trên của DN em như sau:

1/ Về việc hạch toán chi phí đào tạo nhân viên, nếu đáp ừng đủ các điều kiện chi phí được trừ theo quy định pháp luật (có đầy đủ chứng từ hợp lệ như Hợp đồng tư vấn đào tạo, Hóa đơn, Biên bản nghiệm thu dịch vụ đào tạo…Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC; Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC)

a/ Nếu chi phí này thực tế phát sinh liên quan đến nhiều kỳ, hạch toán:

Nợ TK 242, Nợ TK 133/Có TK 111, 112, 331

Hàng kỳ phần bổ chi phí này theo quy định: Nợ TK 642, 641,627/ Có TK 242

b/Nếu chi phí này thực tế liên quan từng kỳ độc lập

Nợ TK 642, 641,627.. Nợ TK 133/Có TK 111, 112, 331

2/ Căn cứ Hợp đồng lao động về việc 2 bên thỏa thuận trừ vào lương của người lao động chi phí đào tạo, tại thời điểm trả lương, DN lập Bảng thanh toán toán lương và được người lao động chập thuận về vấn đề trên, Kế toán hạch toán

Xem thêm: Bộ máy kế toán doanh nghiệp sản xuất

Nợ TK 334/ Có TK 642, 641,627 =  Phần chi phí trừ vào lương của từng người lao động.

  • Về bản chất, phần chi phí này đã thu lại từ người lao động, do đó phải hạch toán ghi giảm chi phí trong kỳ tương ứng, em nhé!

Chúc em luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao và được lãnh đạo DN đánh giá cao!