Articles Posted in the " vay tiêu dùng " Category


  • lao lý mức lãi vay sử dụng tối đa là 20%.

    Tại hội thảo về vay tiêu dùng bởi vì Cục Quản lý cực khổ tổ chức mới đây, khá hầu hết luận bàn thắc mắc về việc từ đầu năm sau, mức lãi suất vay mức giá sẽ là bao nhiêu? các thỏa thuận vay từ trước tới nay đều là lãi suất hợp đồng, […]