Articles Posted by the Author:


  • kỹ thuật xưởng mạ kẽm nhúng nóng chất lượng

    kỹ thuật xưởng mạ kẽm nhúng nóng chất lượng

    Mạ kẽm nhúng nóng là mạ nhúng trong dung dịch kim loại nóng chảy. Mạ nhúng kẽm nóng được ưa chuộng và ưa chuộng nhất : mạ lang cang cầu, mạ ăng ten, ống thép. Qúa trình tạo thành lớp mạ kẽm nhúng nóng như sau: sắt hòa tan trong suốt kẽm nóng chảy, kẽm và sắt […]