• Home »
  • Tin Tức »
  • Ai là người sẽ tiếp tục trả món nợ thế chấp sau khi người vay qua đời?

Ai là người sẽ tiếp tục trả món nợ thế chấp sau khi người vay qua đời?

một vấn đề mang thể xảy ra là người vay tiền mua nhà qua đời trước khoảng trả hết số tiền vay. Ai là người sẽ tiếp tục trả món nợ thế chấp sau lúc người vay qua đời?

Ngân hàng cho vay mang thể xiết căn nhà của bạn nếu họ không tiếp tục nhận được những khoản thanh toán thường lệ sau khi bạn qua đời. Ðể ngăn chặn chuyện ấy, bạn nên với một kế hoạch sẽ chuyển giao căn nhà cho các người thừa kế của bạn.

vay thế chấp

Ai chịu trách nhiệm thanh toán tiền thế chấp?Tùy hoàn cảnh, điều ấy chiếm hữu thể liên hệ đến 1 người cộng đứng tên vay tiền, hoặc bạn sắm bảo hiểm để giúp số 1 người nào ấy thực hiện các kỳ thanh toán sau khoảng bạn qua đời. tất nhiêntuy nhiên bạn buộc phải kểcác ước muốn của bạn và với 1 di chúc hoặc người ủy thác để ràng buộc về mặt pháp lý.

trường hợp bạn và người phối ngẫu cùng đứng vay món thế chấp, người cộng vay tiền sẽ chịu nghĩa vụ nhận lãnh các kỳ thanh toán món vay và sẽ biến thành chủ nhà hợp lí, được hòa bình sống trong căn nhà, tái tài trợ món vay hoặc bán căn nhà. nếu người phối ngẫu còn lại ko mang tên trên món vay – chẳng hạn, bởi vì những vấn nạn tín dụng – hãy thì thầm sở hữu số 1 luật sư về quyền của người phối ngẫu của bạn, bởi vì luật thừa kế của tiểu bang này khác chiếm hữu tiểu bang khác.

trường hợp bạn ko chiếm hữu số 1 người cộng vay tiền nhưng với một người cộng ký tên, người đấy sẽ đề nghị ra mặt. bất kỳ người nào tiếp nhận bổn phận thanh toán cũng bắt buộc loan báo cho ngân hàng cho vay thay do giản dị gởi những tấm chi phiếu. Ðiều này sở hữu thể hạn chế hiểu lầm và cho phép người thừa kế của bạn lượng định anh em giải pháp thanh toán món vay.

Luật liên bang cấm các nhà cho vay hưởng thụ món vay cần trả hết mỗi lúc một món thế chấp được chuyển giao cho người khác. 1 khi tự do được chuyển cho người đó, họ thể tái tài trợ món vay ví như muốn giữ căn nhà.

tận tình việc sắm thêm bảo hiểm

giả dụ người bạn để lại căn nhà sẽ gặp gian truân ví như phải thực hiện các kỳ thanh toán không mang bạn, chiếm hữu thể bạn trải nghiệm sắm bảo hiểm để giúp họ trả tiêu xài ấy.

1 giải pháp là mua bảo hiểm nhân thọ thế chấp, cũng được gọi là bảo hiểm bảo vệ thế chấp. ví như bạn qua đời, nhà cho vay sẽ nhận được số 1 chi phiếu trả xong số tiền thế chấp nhưng mà bạn còn nợ. Số tiền này sẽ được trả trực tiếp cho ngân hàng thế chấp, chẳng phải cho người thừa kế của bạn.

Ðối sở hữu bằng hữu đồng minh người, bảo hiểm nhân thọ đồng minhtìm kiếm tốt đa dạng. Số tiền công ty bảo hiểm thanh toán sẽ được được trả trực tiếp cho các người thừa hưởng của bạn, được phép thêm sự linh động. Họ thể tiêu phí số tiền ấy để thực hiện những kỳ thanh toán tiền thế chấp trường hợp điều ấy rẻ cho họ, hoặc họ thể tầm giá tiền bảo hiểm cho các nhu cầu khác.

Ðặt các ước muốn của bạn lên giấy tờ

khi bạn làm chủ bất động sản, việc thảo 1 di chúc hoặc thiết lập số 1 quỹ ủy thác với lẽ là xây dựng thương hiệu rẻ nhất để tạo dễ chơi cho những người thân thương mến của bạn.

bè phái bạn bè người sẽ thấy rằng 1 di chúc phải chăng tiền gần nhưphát triển đủ sự bảo vệ.

1 di chúc hoặc 1 người ủy thác cần bảo đảm rằng căn nhà của bạn được chuyển giao cho người thừa kế của bạn càng nhanh càng tốt. giả dụ không, tiểu bang sẽ tiếp nhận và chỉ định người thừa kế cho bạn, hoặc ngân hàng thể xiết nhà.

Ngoài ra, ví như không được chỉ định như các người thừa hưởng, những thân nhân của bạn sẽ không mang bổn phận tiếp nhận việc thanh toán món thế chấp của bạn, dù họ đang sống trong căn nhà vào khoảng bạn qua đời